Privacy statement

Griekse natuurproducten Pamakis uitgebaat door Maria Parmakis is houder/eigenaar van de gegevens die ze verzamelt via deze Turnkey webshop Griekse natuurproducten Parmakis en heeft deze privacyverklaring opgemaakt omdat wij privacy belangrijk vinden.

Uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens zijn belangrijk voor ons. Om u alle nodige informatie te verschaffen met betrekking tot de manier waarop wij uw gegevens verzamelen, opslaan en gebruiken, bezorgen wij u deze toelichting over onze online praktijken en de keuzes die u kunt maken, telkens wanneer u uw gegevens ter beschikking stelt via deze Turnkey site.

Gebruik van cookies

Het is mogelijk dat op onze Site gebruik wordt gemaakt van cookies om uw online ervaring te verbeteren en de kwaliteit van uw bezoek te optimaliseren. Cookies zijn bestanden die u kunnen identificeren als een specifiek gebruiker en uw voorkeuren (bijvoorbeeld taalkeuze) en andere informatie met betrekking tot uw bezoeken aan onze Turnkey site opslaan. Er kunnen ook cookies gebruikt worden voor het bezorgen van inhoud die specifiek voor u van belang is. Het verwijderen van cookies is mogelijk door gebruik te maken van uw browser (raadpleeg “hulpsectie”).

Verzamelen van persoonsgegevens

Wij kunnen allerlei informatie verzamelen wanneer u een bestelling probeert te plaatsen op onze Site.

Wij verzamelen, bewaren en verwerken uw gegevens om uw aankoop op de Site te verwerken en om u te voorzien van onze diensten. Wij kunnen uw aanspreektitel, naam, geslacht, e-mail adres, postadres, leveringsadres (indien verschillend), telefoonnummer, mobiel nummer, fax nummer, verzamelen.

Hoe wij uw gegevens gebruiken

Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen te kunnen verwerken en om u te voorzien van de diensten en informatie aangeboden op onze Turnkey site en die u kan aanvragen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zullen deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

Daarnaast zullen wij de informatie die u ons verstrekt gebruiken om de pagina’s van onze Site te verbeteren en deze aan te passen aan uw gebruik;om bezoekers op onze Site te identificeren;om onderzoek te verrichten naar de demografische gegevens van onze gebruikers.

Wij gebruiken uw gegevens om te voldoen aan uw verzoeken om informatie over onze producten en diensten of om u onze nieuwsbrief die u wenst te ontvangen, op te sturen. Als u dit niet langer wenst, kunt u ons dat laten weten via het uitschrijven op de Nieuwsbrief.

Wij kunnen uw naam en adres doorgeven aan derden om ervoor te zorgen dat het product bij u geleverd wordt (bijvoorbeeld aan onze koerier of leverancier).

Betalingen die u op onze Site maakt, zullen via Atos Worldline verwerkt worden, op beveiligde platformen, in overeenstemming met regelgeving en wetgeving terzake.

[U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat wij gegevens en informatie die u ons hebt overgemaakt, delen met andere bedrijven die lid zijn van onze groep. Wij zullen uw gegevens niet overdragen of geen toegang tot uw gegevens verschaffen aan derden die niet behoren tot onze bedrijvengroep, met uitzondering van leveranciers die uw gegevens in onze naam en onder ons toezicht verwerken.]

Toegang tot uw gegevens en uw recht om te corrigeren / weigeren

Om toegang te krijgen tot de persoonlijke informatie die we over u hebben verzameld via deze Site, om fouten in die informatie te corrigeren, of om uw interesses, voorkeuren of andere aspecten van uw gebruikersprofiel bij te werken, dient u een e-mail te sturen naar Parmakismarina1@hotmail.com .Om uw privacy te beschermen zullen wij de nodige maatregelen nemen om uw identiteit te verifiëren alvorens wij toegang verschaffen of correcties uitvoeren.

Veiligheid

Wij doen ons uiterste best en hebben gepaste technische en andere maatregelen en procedures voorzien om uw persoonsgegevens te beschermen en te vrijwaren tegen ongeoorloofde toegang, verlies, vernietiging of diefstal en om het correct gebruik van uw gegevens te bewerkstelligen.

Deze Site kan links bevatten naar andere sites, zoals die van partners. Wij zijn  niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken of de inhoud van die andere websites.

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over dit privacybeleid, de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, stuur dan gerust uw vraag naar parmakismarina1@hotmail.com of bel naar 0498/153310.

GRIEKSE NATUURPRODUCTEN MARINA PARMAKIS

Componistenhof 2    3600 Genk    T +32 498 153 310    BE 0630.654.210

Copyright © 2017     Alle rechten voorbehouden     Ontwerp: Vijfr.be